පරිත්‍යාග!


Skrill / Payoneer / PayPay ID - ingreesi.com@gmail.com

Mobitel mCash / එම් කෑෂ් -  +94  713  716  999

Bank: Our Teacher's ...
තැන්පත් කරන්න: අපගේ ගුරුතුමාගේ ...
Name: H M C P HERATH  
නම: එච් එම් සී පී හේරත්
Bank: HNB (Hatton National Bank)
බැංකුව: හැටන් නැෂනල් බැංකුව
Acc. No.: 2310  2002  4665
ගිණුම් අංකය: 23  10  200  24  665
Branch: Kekirawa
ශාඛාව: කැකිරාව

Country: Sri Lanka
රට: ශ්‍රී ලංකා
Bank Code: 7083
බැංකු කේතය: 7083
Branch Code: 231
ශාඛා කේතය: 231
Thanks a lot!
බෙහෙවින් ම තුති!


dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll