67. දිව්‍ය ලෝකේ ගියොත් ආයේ අපායට එන්නෙ ම නැද්ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. දිව්‍ය ලෝකේ යන අය එතනින් අපාගාමී ලෝක වලට අයේ වැටෙනවද?

A. [සැව = මැරී; චුතව; චුත වී.]

"කාම සුගතියෙන්‌ සැව සියලු තන්හිම පටිසන්ධිය ලබුත්. නමුත්‌ අපායෙන්‌ සැව රූපා-රූප (රූප-අරූප) භූමි පටිසන්ධියක්‌ නැත.

රූප භූමියෙන්‌ සැව අපාය පටිසන්ධියක්‌ නැත.

අරූප භූමියෙන්‌ සැව රූප භූමියෙහි පටිසන්ධියක් නැත.

අරූප භූමියෙන්‌ සැව යට යට අරූප භූමියෙහි පටිසන්ධියක්‌ නැත.

අරූප භූමියෙන්‌ සැව අපායෙහි පටිසන්ධියක්‌ නැත."

S. 388p - Abi. Pra. I

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll