246. ඥානවිප්පයුත්ත සිත, ඕමක - උත්කෘෂ්ට වනුයේ කෙසේ ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. භවාංග කතාවේ එන "හීන ඥානවිප්‍ර‍යුක්ත - උත්කෘෂ්ට ඥානවිප්‍ර‍යුක්ත කුශලයෙ වෙනස කුමක්ද? (ඥානවිප්‍ර‍යුක්ත බවෙහි, එය ඥානයෙන් තොර බැවින් කෙසේ නම් හීන - උත්කෘෂ්ට බවක් පැනේ ද?)

A. ද්විහේතුක කුසලයක් කිරීමට පළමුව හා පසුව ද්විහේතුක කුසල සිත් ම පහළ වූ විට එය "ද්විහේතුක උත්කෘෂ්ට (උසස්)" ය. 

ද්විහේතුක කුසලයක් කොට 'මම කළේ වැඩකට නැති දෙයක්' වැනි සිතුවිලි සිතීමෙන් හෝ, තමා හුවා/රුවා දැක්වීමට හෝ අනෙකා පහත් කොට දැක්වීමට ද්විහේතුක කුසලයක් කිරීම හෝ, නීවරණ මඟින් කිලිටි වීමෙන් ඒ කුසලය "ද්විහේතුක ඕමක (පහත්/හීන)" වේ.

S. "ද්විහේතුක නම් ඥාන විප්‍රයුක්ත සතරය. එ ද පූර්වාපර ද්විහේතුකයන්ගෙන්ම පිරිවරන ලද ද්විහේතුක උත්කෘෂ්ට ය. ද්විහේතුක ප්‍රතිසන්ධි නම් ඥාන විප්‍රයුක්ත විපාක සතර ය. .... 

ද්විහේතුකය ඔමක වන්නේ එබඳු කුශල කර්මයක් කොට “මම නිශ්ඵලයක් කෙළෙමි.” යනාදීන් විපිළිසර වීමෙන් ය. නීවරණයන්ගෙන් හෝ අත්තුක්කංසනාදියෙන් හෝ කිලිටි වීමෙන් ද ද්විහේතුකය ඔමක වේ. ඊට දෙන ප්‍රතිසන්ධිය අහේතුක මැ යි.""දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll